ⓘ מגן דוד אדום איז די פארמאלע ארגאניזאציע פון רפואה אין ישראל. זי איז געגרינדעט אין יאר התרצ אלס א קרענק סעקציע פון די הגנה, און אין יאר התשי איז דאס געווארן די פ ..

                                     

ⓘ מגן דוד אדום

מגן דוד אדום איז די פארמאלע ארגאניזאציע פון רפואה אין ישראל. זי איז געגרינדעט אין יאר התר"צ אלס א קרענק סעקציע פון די הגנה, און אין יאר התש"י איז דאס געווארן די פארמאלע קאמיטע פון ישראל. אין יאר 2006 איז זי געווארן פארמאל מיטגליד אין דעם רויטן קרייץ. זי קען ווערן אַלאַרעמט דורך אָנדרייען 101 פון יעדן טעלעפאן אין ישראל.