ⓘ ניק איז א פאלשע נאמען וואס מען באנוצט זיך מיט זיי געווענליך אויפן אינטערנעט ווי מוויל נישט אז אנדערע זאלען אויפדעקן זיין אידענטיטעט. חזל זאגן: המכנה שם לחבירו א ..

                                     

ⓘ ניק

ניק איז א פאלשע נאמען וואס מען באנוצט זיך מיט זיי געווענליך אויפן אינטערנעט ווי מוויל נישט אז אנדערע זאלען אויפדעקן זיין אידענטיטעט.

חז"ל זאגן: "המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעולם הבא".