ⓘ מושיען של ישראל איז א סעריע פון ספרים וואס באשרייבט אין לשון קודש שפראך דאס לעבנשאפן פון פריערדיגן סאטמארער רבי ר יואל טייטלבוים זיע. די פארפאסער פונעם ספר איז ..

                                     

ⓘ מושיען של ישראל

מושיען של ישראל איז א סעריע פון ספרים וואס באשרייבט אין לשון קודש שפראך דאס לעבנשאפן פון פריערדיגן סאטמארער רבי ר יואל טייטלבוים זי"ע.

די פארפאסער פונעם ספר איז דער היסטאריקער ר שלמה יעקב געלבמאן פון קרית יואל.

די ווארט מושיען של ישראל קומט ארגינעל פון א לשון חז"ל ווי פרעה האט פלאנירט צו פארמיידן דאס געבורט פון משה רבינו.