ⓘ זאל. זאַל איז א גרויסער ליידיגער ארט. געוויינליך איז דאס א פארצימער פאר א הויז אדער סיי וואסערע גרעסערע זאלן זענען א באל רום, ווי מען פראוועט חתונות, קאנצפערענצ ..

                                     

ⓘ זאל

זאַל איז א גרויסער ליידיגער ארט. געוויינליך איז דאס א פארצימער פאר א הויז אדער סיי וואסערע גרעסערע זאלן זענען א באל רום, ווי מען פראוועט חתונות, קאנצפערענצן, געדענקמאלן, פארברענגען און צונויפקומען.

אין רוסלאנד האט מען גערופן דעם בית מדרש וואו די בחורים האבן געלערנט, מיטן נאמען "זאַל".