ⓘ אוניווערסאלע וויסנשאפט איז דער אפטייל פון די חכמה מעטאפיזיק. ארגינעל קומט דער געדאנק פון אוניווערסאלע וויסנשאפט פון פלאטאןס סיסטעם פון אידעאליזם, פארמולירט ניצנ ..

                                     

ⓘ אוניווערסאלע וויסנשאפט

אוניווערסאלע וויסנשאפט איז דער אפטייל פון די חכמה מעטאפיזיק.

ארגינעל קומט דער געדאנק פון אוניווערסאלע וויסנשאפט פון פלאטאןס סיסטעם פון אידעאליזם, פארמולירט ניצנדיג די תורות פון סאקראטעס.