ⓘ ערפינדער איז א מענטש וואס באשאפט אדער טרעפט אויס נייע מעטאדן וועגן אדער געצייג צו טאן א אויפגאבע. דער טערמין קען אויף גענוצט ווערן פאר די וואס האבן באקומען א פא ..

                                     

ⓘ ערפינדער

ערפינדער איז א מענטש וואס באשאפט אדער טרעפט אויס נייע מעטאדן וועגן אדער געצייג צו טאן א אויפגאבע.

דער טערמין קען אויף גענוצט ווערן פאר די וואס האבן באקומען א פאטענט,