ⓘ פירערשאפט איז אנפירן א ארגענעזאציע פון מענטשן וואס זענען אויף א געוויסער אופן אונטערגעווארפן אונטער זיין איינפלוס, מאטיוויציע און זיין טייל איז צוגעשריבן די קרע ..

קים דשאנג און

קים דשאנג און קארעיש:金正恩 김정은 געבוירן 8טן יאנואר 1983 אדער 1984, איז דער פירער צפון קארעע "אויבער-פירער", דער פארזיצער פונעם לאנדס-אנגעלעגנהייטן קאמיטעט פון דער אזוי גערופענער "דעמאקראטישער פאלקס רעפובליק פון נארד קארעע", אויבער-באפעלס-האבער א קאמאנדיר מיט דער שטערקסטער בפולמאכטיגונג אין מיליטער פונעם קארעאנישען מיליטער, און פארזיצער פון דער "ארבעט" פאליטישער פארטיי זייט 29סטן דעצעמבער 2011. ער איז דער דריטער און יונגסטער זון פון זיין פארשטארבענעם אין 17טן דעצעמבער 2011 פאטער קים דשאנג איל, און פון זיין דריטער פרוי קא-יאנג-הי. קים דשאנג און האט איבערגענומען די פירערשאפט נאך דעם טויט פ ...

                                     

ⓘ פירערשאפט

פירערשאפט איז אנפירן א ארגענעזאציע פון מענטשן וואס זענען אויף א געוויסער אופן אונטערגעווארפן אונטער זיין איינפלוס, מאטיוויציע און זיין טייל איז צוגעשריבן די קרעדיט צו ערמעגליכען די מענטשן אויצופירן זאכן וואס אן אים וואלט דאס נישט צושטאנד געקומען דער ענד ציל וואס איז בשותפות א טובה פאר אלעמען.

אנדערשט ווי געוועלטיגן איז פירערשאפט נישט ארויפגעצווינגן דורך דעם וואס זיין טאטע איז געווען דער פירער נאר אנגענומען מכוח זיין אייגענע קוואליטעט, חכמה און טאלאנטען.

                                     
 • איינגעטיילט אין 932 שטעטלעך 62 שטעט, און 14 אינדיאנער רעזערוואציעס די פירערשאפט אפטיילונגען אין ניו יארק שטא ט וועלכע זענען אנדערש פון פילע אנדערע שטאטן
 • וואוינען. די געגנט איז געבויעט געווארן מיט שטיצע פונעם פוילישן כולל, אונטערן פירערשאפט פון רבי דוד בידערמאן פון לעלוב, מיט ן ציל צו העלפן ארעמע בני תורה. עס
 • איז געוועליך א פירמע וואס אנטהאלטן אין זיך מערער אדוואקאטן אונטער די פירערשאפט פון 2 אדער 3 גרויסע באקאנטע אדוואקאטן וואס זייער פאפולערקייט אין געווינען
 • דער דייטש און קארל דער פליכעוואטער. 1519 - פינף שפאנישע שיפן אונטער דער פירערשאפט פון פערדינאנד מאגעלאן גייען ארויס ארומשיפן דעם ערד - פלאנעט צום ערשטן מאל
 • פריערדיקער פרעמיער מיניסטער, מא טי ווא נהא נען, האט רעזיגנירט פון דער פירערשאפט פון דער צענטער פארטיי אין יוני 2010, און געבעטן פון פרעזידענט צו רעזיגנירן
 • פ ארוואלטן איז דאס קענען באהערשן, דורך טאן די פירערשאפט פונקציע פון צוזאמהאלטן א ארגאניזאציע. דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל. דא ס הײסט
 • לייב טייטלבוים מיט זיינע חסידים זאלוינים, ווער עס האט איבערגענומען די פירערשאפט פון סאטמאר חסידות מיט אלע מוסדות און חסידים. ביזן יאר תשנ ט, איז געווען
 • שווארצן דינקיס. אין זיינע יארן האט ער זיך נישט צופיל אויסגעצייכנט מיט פירערשאפט די שטאט איז געפאלן אין אסאך אספעקטן, ביז ער האט פארלוירן נאך בלויז איין
 • די צענטראלע סאטמארער ישיבה גדולה אונטער דער פירערשאפט פון רבי זלמן לייב טייטלבוים, סאטמארער רבי, געפינט זיך אין קווינס, ניו יארק. די ישיבה האט זיך געעפנט
 • אדמיניסטראציע, איז דער נאמען פון די פארטייען וואס זיינען נישט אין דער פירערשאפט די פארטיי וואס ציילט די צווייטע מערסטע זיצן נאך דער פארטיי וועלכע פארמירט
 • און א וויצע פארזיצער פונעם 19טן כנסת. ער איז דער פירער פון דער יידישער פירערשאפט איינהייט. ער איז א שטארק קעגנער פונעם אסלא אפמאך. משה פייגלין איז געבוירן
 • רעליגיעזער עלעמענט, געטריבן דורך די אור אלטע אידישע בענקשאפט צו ציון. די פירערשאפט פון די ניי - געבוירענער שוועבונג האט איינגעזעהן אז נאר מיט ן באטיילונג פון
 • יורה דעה, וואס זענען ברייט אנגענומען אין רוב יידישע קרייזן. אונטער זיין פירערשאפט איז גער געווארן דאס צענטראלע חסידות אין קאנגרעס פוילן. דער שפת אמת האט