ⓘ הר חרמון אויף די שפיצן קען מען זעהן שניי רוב יאר, אפילו עס געפונט זיך און א געגנט פון ווארימע לענדער. ער געפינט זיך אויף די גרענעצן פון לבנון, סיריע און ישראל. ..

                                     

ⓘ הר חרמון

הר חרמון אויף די שפיצן קען מען זעהן שניי רוב יאר, אפילו עס געפונט זיך און א געגנט פון ווארימע לענדער.

ער געפינט זיך אויף די גרענעצן פון לבנון, סיריע און ישראל. די שפיץ דערגרייכט צו אומגעפער 6.708 טויזנט פוס העכערן ים פלאך, ער איז דער העכסטער בארג אויף די גולן הויכן, וואס איז אויפן ישראל זייט פון גרעניץ, און איז א דירעקטע המשך פון די קעגן לבנון בערג.

                                     

1. היסטאריע

אין דער זעקסטאגיקער מלחמה האט ישראל איינגענומען דעם בארג פון די סיריער. און אין די ערשטע טעג פון דער יום כיפור מלחמה האבן די סיריער צוריק איינגענומען דעם בארג אבער אין אפאר טעג נאכדעם האט צה"ל אים ווידער איינגענומען, אין א ביטערן קאמף, וואו צענדליגע זעלנער האבן פארלוירן זייער לעבן.

                                     
  • הר דב אדער הר הבתרים איז א בארג וואס פארציט זיך מיטן בארג - חרמון אין ארץ ישראל און אין לבנון. דער בארג הייסט אויף העברעיש הר דוב לויטן נאמען פון דב
  • א גרייס פון 4, 473 קוואדראט קילאמעטער אטראקציע לאקאלען ווי ים כנרת און הר חרמון געפינען זיך דארט. פאפולאציע: גוט פאר 2005 איז אן ערך פון 1, 166, 800 איינוואינער
  • לבנון מיט סיריע. די לענג פון די בערג זענען 150 קילאמעטער, פון דרום איז הר חרמון וועלכע איז א פונקט פאר גרעניצן צווישן דריי לענדער, ישראל, סיריע און לבנון
  • שנעל פראגרעסירט אינעם גולן, אן א ווידערשטאנד, די אויגן פונעם לאנד, ווי הר חרמון איז גערופן, האבן די סירישע אויך איינגענומען. דער וואס האט צוריק געהאלטן
  • יוני, איז די קריג געקומען צו אן ענדע, און די מיליטער האט איינגענומען, הר חרמון אויפן זיבעטע טאג פון די מלחמה, אן א קאמף, אן אמעריקאנער שיף וואס איז געפארן