ⓘ דערציילונגען פון צדיקים. דערציילונגן פון צדיקים איז א סעריע פון ביכלעך וואס ענהאלט פארציילונגען פון צדיקים, געאייגענט פאר יונגווארג, אלע מעשיות זענען פון די צדי ..

                                     

ⓘ דערציילונגען פון צדיקים

דערציילונגן פון צדיקים איז א סעריע פון ביכלעך וואס ענהאלט פארציילונגען פון צדיקים, געאייגענט פאר יונגווארג, אלע מעשיות זענען פון די צדיקים תלמידים און תלמידי תלמידים פון בעש"ט בעיקר פון בית חב"ד, עס האלט ביי אומגעפאר הונדרעט און פופציג חלקים.

עס ווערט געדרוקט אין ארץ ישראל.

                                     
  • מהר ל פון פראג. ס דא וואס מישן אויס זיין אידענטיטעט, מיט ר לייב שרה ס, ווייל ביידע זענען געווען באקאנט אלץ גיבורי רוח, מיט וואונדערליכע דערציילונגען איבער
  • מיט וואונדערליכע דערציילונגען איבער זייערע העראישע אקטן פאר יודנ ס וועגן. - אבער עס איז קלאר, אז זיי זענען געווען צוויי באזונדערע צדיקים ווען דער שפאלער
  • שיעורים און דרשות באשטייען פון אמרות, דערציילונגען פון צדיקים א.א.וו. ער רעדט א סאך פון אמונה און בטחון אין דעם אייבערשטן. טייל פון זיינע שיעורים און דרשות
  • דאטירט צו די צווייטע העלפט פונעם 11טער יארהונדערט פ ק. רוב די באקאנטע דערציילונגען וועגן שאול באווייזן זיך אין ספר שמואל. נאר די דערציילונג וועגן שאול ס
  • זכרונות - דערציילונגען וועגן שלום - עליכם און זיין דור, י. ד. בערקאוויטש, המנורה, ה תשכ ו. פינעף בענדער. שלום - עליכם אין אמעריקע: די געשיכטע פון א קולטור - העלד