ⓘ עמיגראציע. עמיגראַציע ווערט אנגערופן דאס אויסוואנדערן פון איין לאנד צום צווייטן מיטן פלאן זיך דארט צו באזעצן. די סיבות דערפאר קענען זיין רדיפות זוכן א בעסרן קלי ..

                                     

ⓘ עמיגראציע

עמיגראַציע ווערט אנגערופן דאס אויסוואנדערן פון איין לאנד צום צווייטן מיטן פלאן זיך דארט צו באזעצן. די סיבות דערפאר קענען זיין

  • רדיפות
  • זוכן א בעסרן קלימאט
  • פעלט פרנסה
  • מלחמה
  • גיין חתונה האבן מיט אן איינוואוינער פון אן אנדער לאנד