ⓘ גלגול. צו מיינט איר גלגול שלג? גלגול איז א מיסטישער טערמין וואס אין פשוטן אפטייטש מיינט דאס דרייען און זיך קוילערן ווי א ראד. דאס שטאמט נאך פון די אייזן עפאכע ו ..

                                     

ⓘ גלגול

צו מיינט איר גלגול שלג?

גלגול איז א מיסטישער טערמין וואס אין פשוטן אפטייטש מיינט דאס דרייען און זיך קוילערן ווי א ראד. דאס שטאמט נאך פון די אייזן עפאכע וואס מהאט געגלייבט אז דער מענטש וועט צוריק ווערן לעבעדיג אויף די וועלט נאך זיין טויט.

דער ציל אז דער נשמה זאל דא צוריק קומען אין א נייעם קערפער, איז געווענליך צו מתקן זיין זאכן וואס ער האט פארפאסט אדער שלעכט געטאן ביים ערשטן לעבן.

                                     

1. אידישקייט

עס זענען דא וואס זאגן איבער פון ר אביגדור מילער אז ער זאל האבן געזאגט קלאר און דייטליך אז דאס איז בלויז א משל פון חז"ל, און מיינט פשוט צו רעדן צום מענטש אז זיינע מידות וואס מען איז מתקן איז נישט בלויז אויף איין לעבן פון 70 יאר אויף די וועלט נאר א אייביגער לעבן אפילו נאכן טויט, ווייל דאס לעבן אין די תורה ווערט נישט באטראכט בלויז אויף די וועלט נאר דאס איז בלויז די הקדמה און פארצימער לויט די מוסר טעזע.