ⓘ יידישע באוועגונגען ..

שמשון

שמשון איז געווען א רעליגיעזע יידישער יוגנט באַוועגונג אין די פאַרייניגטע שטאַטן. שמשון איז געגרינדעט געוואָרן דורך מרדכי וווטשער, אין תרצ"ו. מרדכי וווטשער איז געווען אַ וויכטיגער פיגור אין דער באַוועגונג איבער זיין עקזיסטענץ. די ציל פון דער ארגאניזאציע איז צו פֿאַרבעסערן ייִדישע קינדער אין יידישקייט און ציוניזם, און אויפצושטעלן א יידישע יוגנט וואס האט שטאָלץ אין זיין יידישקייַט, און איז מקיים מצוות מיט פרייד און שטאָלץ, מיט דעם מאטא: "A mitzvah a day, is the Shimshon way".‏ שמשון האט געהאט צווייגן אין ניו יורק און קאנעטיקעט.