ⓘ סקולפטור איז א דריי-דימענסיאלער אביעקט, וואס פאר די ציל פון איר באשאפונג איז זי געמאכט געווארן דורך א מענטש, און ארויסגעהויבן און אנערקענט אלס קונסט פאר די מאסן ..

4

דער יאהר פיער איז געווען דער פערטער יאהר אינעם ערשטן יאהר-הונדערט פונעם יוליאנישן קאלענדער. עס איז א מחלוקה אויב עס איז געווען א געווענליך יאהר מיט 365 טעהג אדער א עיבור יאהר מיט 366 טעהג. לויט אן עגיפטישער פאפיראס וואס מען האט געטראפן איז יענער יאהר געווען מעוברת, אבער געוויסע פארשער טענהן אז עס איז נישט געוועהן.

                                     

ⓘ סקולפטור

סקולפטור איז א דריי-דימענסיאלער אביעקט, וואס פאר די ציל פון איר באשאפונג איז זי געמאכט געווארן דורך א מענטש, און ארויסגעהויבן און אנערקענט אלס קונסט פאר די מאסן צו באטראכטן און באוואונדערן.

מען קען סקולפטארן כל מיני חפצים. א סקולפטור פון א מענטש אדער א חיה, אין גרויס פון א לעבעדיגער מענטש אדער גרעסער, רופט זיך סטאטוע.

דער מענטש וואס בויעט דאס הייסט א סקולפטאר.

                                     

1. אידישקייט

אין הלכה און אין רוב רעליגיעס איז דאס פארבאטן צוליב דעם וואס דאס איז געוונעליך געמאכט געווארן צו דינען אין זיך פיקטשערן פאר די מאסן פון אונזער גאט און די אידישע רעליגיע האט דאך אן אנדער גאט פון זייערע דעריבער איז דאך דאס עבודה זרה.