ⓘ סעקשאן 8 איז רעגירונגס פראגראמען צו אויסהאלטן די רענט פון ארימע אמעריקאנע איינוואונער וואס האבן נישט קיין געלט צו צאלן דעם לענדלארד יעדן חודש פארן הויז וואס מוו ..

                                     

ⓘ סעקשאן 8

סעקשאן 8 איז רעגירונגס פראגראמען צו אויסהאלטן די רענט פון ארימע אמעריקאנע איינוואונער וואס האבן נישט קיין געלט צו צאלן דעם לענדלארד יעדן חודש פארן הויז וואס מוואונט דערין.

עס איז א טייל פון די ניו דיעל פראגראמען.

                                     

1. אידישקייט

א גרויס טייל פון וויליאמסבורגער אידענטום האט דאס און דאס ווערט צוגעשריבן צו די הויכע ריעל עסטעיט פרייזן ווייל דער עולם האט דאס געלט צו צאלן וויפן די לענדלארדס פארלאנגן.