ⓘ בער. אַ בער איז א זויגער. עס זײַנען פאראן אכט זגאלן בערן. אין אלגעמיין זײַנען זיי טעטיק בײַ נאכט און עסן אלעס פלייש און גרינסן. זיי איגנאָרירן זיך פון מענטשן, א ..

                                     

ⓘ בער

אַ בער איז א זויגער. עס זײַנען פאראן אכט זגאלן בערן.

אין אלגעמיין זײַנען זיי טעטיק בײַ נאכט און עסן אלעס פלייש און גרינסן. זיי איגנאָרירן זיך פון מענטשן, אויב דער מענטש טוט זיי נישט אָנשרעקן.

די מענטשהייט נוצן זייער פּעלץ, און מען ניצט זיי אויך אלס א צירק-חיה צו טאנצן, באקסען אא"וו. פארצײַטנס האָט דער בער באדינט אלס אן אָפּגאָט בײַ געוויסע פעלקער.

זעקס זגאלן ווערן גערעכנט אין סכּנה.