ⓘ פוקס. דער פוקס איז א חיה וואס ווערט פארעכנט צווישן די פאמיליע פון די הינט. אבער עס ענדלט מער צום וואלף סיי מיטן אויסזעהן, און סיי מיט איהר נאטור, זי האט זייער ש ..

                                     

ⓘ פוקס

דער פוקס איז א חיה וואס ווערט פארעכנט צווישן די פאמיליע פון די הינט. אבער עס ענדלט מער צום וואלף סיי מיטן אויסזעהן, און סיי מיט איהר נאטור, זי האט זייער שלעכטע רשעותדיגע נאטורן, ווען זי כאפט זיך אריין אין א הינער שטייג וועט זי הרגענן אלע הינער אפילו זי דארף נישט מער ווי איינע. מיט דעם אלעם איז דער גרעסטער שונא פארן פוקס דער וואלף, ער פאנגט איהר און עסט איהר אויף.

זי וואוינט איז א גרוב אין דער ערד, איהר הייל איז געבויט קונטצוג, עס האט פיל טונעלן און צימערן, א הייל פון א פוקס קען האבן ביז צען עפענונגען, עס האט א פאדערשטע שטוב, אין אינעווייניקסטן שטוב ווי עס ליגט דארט איהר שפייז, און א גאנצער אינעווייניגסטער שטוב ווי זי שלאפט.

דער פוקס שפייזט זיך פון פאנגען ציגען, אייזלעך, מייז, עופות, שלענג, אויך קען זיך שווימען אויפן וואסער און פאנגט דארט קאטשקעס און גענז, און וויבאלד זי באוועגט זיך שנעל כאפט זי צומאל אויך פיש.

עס זענען דא עטליכע סארטן פוקסן צושפרייט אין דער וועלט, קודם איז דער דורכשניטליכער פוקס וואס איז רויט, ברוין, גרוי און געל. דערנאך קען מען טרעפען א בלויער פוקס. א זילבענער פוקס. א ווייסער פוקס.

די פוקס הייסט זייער א קלוגע חיה, און מען קען נתפעל ווערן ווי אזוי זי אנטדעקט מיט פארשטאנד וועגן אין קאמפליצירטע אומשטאנדן.

אין תלמוד ווערט דערמאנט עטליכע מאל ווי אזוי דער פוקס הייסט פיקח שבחיות, אויך זאגט די גמרא אז עס זענען דריי הונדערט משלי שועלים אויף פוקסן.

                                     
 • אין זיין ערשטן טאג אין שולע טרעפט ער מיט א רעדנדיקער פוקס מיטן נאמען ערלעכער דזשאן. אבער, דער פוקס איז אן אויסווארף און ער פארקויפט פ ינא קיא צו דער צירקוס
 • יצחק פוקס געב ה תשי ד איז א זינגער פון א י וואס איז באקאנט מיט זיין אייגנארטיגער קומזיץ סטיל אין נגינה. ער איז בעיקר געווארן פאפולער ווען ליפא שמעלצער
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: פאקס מאשין פאקס ניוז פוקס
 • סעריע פאר דערווא קסענע, וואס איז געשאפן געווארן דורך מא ט גריינינג פאר די פוקס אוידיציע פירמע. די סעריע האט אנגעהויבן דעם 17טן דעצעמבער 1989, און איבער
 • אומגעריכטע שותפות צווישן א קיניגל וואס איז א פ א ליציא נטקע און א רויטער פוקס וואס איז א פ א לשקייט - קינסטלער ווען זיי אויסלייזן א קאנספיראציע וועגן די
 • פון 204, 477 ביים 2009 צענזוס. דער לעצטער רב דארטן פארן קריג איז געווען הרב פוקס אבער עס האט געווירבלט דארטן א גרויסער אידישע קהלה פול מיט רבנים און דיינים
 • אויך געווען א מא סקא ט פונעם געזעלשא פ ט. סא ניק ס בעסטער פריינד איז א פוקס מיטן נאמען מײ לס פרא וער ענגליש: Miles Prower בעסער באקאנט אלס טעילס
 • דער פ וקס און דער יעגער - הונט ענגליש: The Fox and the Hound איז אן אמעריקאנישער אנימירטער דראמא פילם פון 1981. ער איז פראדוצירט געווארן דורך וואלט דיזני
 • באקאנטן בדחן ר ישעי פוקס מאמע רחל געזונגען דורך שלומי דאסקאל. קאמפאזירט דורך עבי ראטענבערג. לידטעקסט עבי רטנ ב, ישעי פוקס און ליפא שמעלצער. זייט
 • זעלדא: אקארינא פון צייט גא לדנאויג 007 סופער מאריא 64 סופער סמאש ברידער סטאר פוקס 64 קערבי 64: די קריסטאל ברעקלעך די לעגענדע פון זעלדא: מאדזשא רא ס מאסקע
 • דרום - אפריקע, אזיע און טערקיי. נאך זיין גרויס און זיין קאליר זעהט ער אויס ווי א פוקס וועלכע שמשון הגיבור האט געכאפט, אנגעבונדען אן זייערע עקען פא קלען און אנגעצונדען
 • געווארן. קאפי עלבויגן חיים פרענקל ארי גליק ארי אבראמאוויטש יוסי פרענקל יואל הערש פוקס חיים אביגדור דייטש יחיאל ליכטמאן מרדכי הערש הערשקאוויטש אבא ווינקלער
 • נאוועמבער 1891 - דעם 14טן אקטאבער 1944 איז געווען באוואוסט אלס דער מדבר פוקס ער איז געבוירן אין היידלהיים, דייטשלאנד. ער האט געלערנט אין א מיליטערישער