ⓘ צייכן. צי מיינט איר צייכענונג? צי מיינט איר אות? א צייכן אין לשון קודש איז דאס א אות איז א זאך וואס ברענגט ארויס און ווייזט אויף א צווייטער זאך. עס קען זיין א ס ..

פראגע צייכן

פראגע צייכן איז דער סימבאל וואס ווערט געשטעלט ביי דער ענדע פון א זאץ וואס איז פראגע, אנשטאט א פינטל. אנציצייכענען אז די פריערדיקע פראזע דארף געליינט ווערן מיט א ניגון פון א פראגע. עס קוקט אויס אזוי:? ביי א געוויינליכן קלאוויאטור איז דאס פלאצירט לעבן דעם רעכטן שיפט קנעפל, וואס איר דארפט ארפאדרוקן צוזאמן מיט דעם באטאן כדי עס זאל ווייזן א פראגע צייכן.

                                     

ⓘ צייכן

צי מיינט איר צייכענונג? צי מיינט איר אות?

א צייכן אין לשון קודש איז דאס א אות איז א זאך וואס ברענגט ארויס און ווייזט אויף א צווייטער זאך. עס קען זיין א סימבאל אדער א שילד. א נאטורליכע צייכן האט געוויינליך א לויזע קירבות צו אן אנדער נאטורליכע צייכן, - ווי למשל א דונער איז א צייכן אויף א שטורעם. א פולער אפשטעל ווייזט אויף א ענדע פונעם זאץ. אין קאנטראסט צו א סימבאל אויף א שילד וואס ווייזט אויף א אנדער זאך, ווי למשל א פאן ווייזט אויף א לאנד.

אויסצייכענונג איז איינער וואס איז אויסגעוועלט פון אנדערע אלס צייכן פון וואס ער איז אנדערשט און מער חשוב ווי די אנדערע.

סימן מיינט אז דער צייכן זאגט אז דאס געהער פאר א בעל הבית א פארלוירענע זאך און לויט די אידיש געזעץ דארף מען אים דאס צוריקגעבן.

                                     
  • פראגע צייכן איז דער סימבאל וואס ווערט געשטעלט ביי דער ענדע פון א זאץ וואס איז פראגע, אנשטאט א פינטל. אנציצייכענען אז די פריערדיקע פראזע דארף געליינט ווערן
  • געלע לאטע איז דער צייכן פון א געלע מגן דוד לאטע וואס מ האט אנגעטאן די אידן אין לאגער. געלע לאטעס וואס מען האט געצוואונגן די יידן צו טראגן אונטער נאצי
  • אידישן גלייכווערט זענען אזוי: דער אומלאט, ווי אין דייטש, איז א וואקאל - צייכן וואס ווייזט אז דער וואקאל איז געזאגט אלס פארבונד פון דעם וואקאל גופא און
  • וואס פלאטערט אויף א זייל אדער סיי ווי ארויפגעלייגט, בדרך כלל אנצווייזן א צייכן פון אידענטיטעט אלס סימבאל פון א מדינה אדער פארטיי א.א.וו. פון אנפאנג אן
  • הדרשה יא גוט. עס דינט אויכעט אנצורופן אן אפליקאציע וואס מ דארף אויספילן, אדער אין קאמפיוטער שפראך ווען אימער עפעס איז א פראגע און צייכן בויגן. א.א.וו.
  • קיוטי צייכן אויף אירע פלאנקען. זי באשרייבט צויבער עפ לדזשעק - אן אראנזשער פ א ני מיט א געלע גריווע. זי האט דרייע רויטע עפלעך ווי א קיוטי צייכן אויף
  • די אונגארישע פ ארינט אונגא ריש: forint צייכן Ft, קאד: HUF איז די אפיציעלע וואלוטע פון אונגארן, און קורצן רופט מען זי הו ף. די קורס פון דער פארינט
  • וואס פארמאגט נישט קיין שום אנדייטונג אז דאס איז א פאראדיע ווי א סמיילי צייכן וכדומה קען פאררעכנט ווערן אלץ אמת ע עקסטרעמיזם. דער געזעץ גייט אויף פארקערט
  • צום פארלעגער מיט איין איינציגער צייכן דער ענטפער וואס האט נישט פארשפעטיגט צו קומען האט אריינגערעכנט אין זיך אויך נאר איין צייכן אנדערש פון דער קורצער