ⓘ חן איז די אילוזיע וואס שיינקייט איז מעורר פון איין מענטש כלפי אן אנדערן. געווענליך איז דאס צוליב חנופה צו געפעלען פאר יענעם, אדער גאר אויפוועקן ליבע פון יענען צ ..

                                     

ⓘ חן

חן איז די אילוזיע וואס שיינקייט איז מעורר פון איין מענטש כלפי אן אנדערן.

געווענליך איז דאס צוליב חנופה צו געפעלען פאר יענעם, אדער גאר אויפוועקן ליבע פון יענען צו זיך. א מענטש וואס איז שיין אדער האט שיינע כאראקטעריסטיקס איז פיל מיט חן. עס איז נישט דווקא שיינקייט וואס מאכט האבן חן א קינד האט למשל אן אייגענארטיקער חן אן אנדער סארט ווי אן ערוואקסענער.

ביי פרויען איז דער סדר צו זיך מאכן באחןט בעיקר פארן מאן, זיי טוען זיך אן צירונג און מעיקאפ דאס צו ערייכן.