ⓘ טראפן, פליסיגקייט. ביי די מעשה פון ר עקיבא מיט כלבא שבוע שטייט אז דער טראף האט אים געמאכט פאר א בעל תשובה דורך זעהן אז אפילו א טראפ איז בכוח צו ברעכן א שטיין, ד ..

                                     

ⓘ טראפן (פליסיגקייט)

ביי די מעשה פון ר עקיבא מיט כלבא שבוע שטייט אז דער טראף האט אים געמאכט פאר א בעל תשובה דורך זעהן אז אפילו א טראפ איז בכוח צו ברעכן א שטיין, דעריבער קען א טראפ תורה און אידישקייט ברעכן זיין שוואכן קאפ ווי ער איז טאקע געווארן א תלמיד חכם.