ⓘ געגנט. א געגנט איז א שטח אין א שטאט וואו די אלע איינוואוינערס האבן א שייכות מיט אנאנד. א געגנט קען זיין קליין מיט נאר א פאר גאסן, אדער קען זיין גאר גרויס. גאנץ ..

                                     

ⓘ געגנט

א געגנט איז א שטח אין א שטאט וואו די אלע איינוואוינערס האבן א שייכות מיט אנאנד. א געגנט קען זיין קליין מיט נאר א פאר גאסן, אדער קען זיין גאר גרויס. גאנץ אפט די איינוואוינערס פון א געגנט ארבעטן צוזאמען צו פארבעסערן די זיכערהייט און ריינקייט פון דער געגנט.

אין די פאראייניגטע שטאטן און קאנאדע זענען געגנטן אנרעקענט אפיציעל און זיי האבן די קראפט ארויסצוגעבן געלט פון שטייערן צו מאכן פארקן א.א.וו.