ⓘ שטארקייט איז די פארקערטער ווי שוואכקייט. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: צדקות - מאראלישע שטארקייט. גיבורת -- פאר מענטשליכע שטארקייט. איבער ..

                                     

ⓘ שטארקייט

שטארקייט איז די פארקערטער ווי שוואכקייט. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • צדקות - מאראלישע שטארקייט.
  • גיבורת -- פאר מענטשליכע שטארקייט.
  • איבערעדענד - שטארקייט פון אן ארגומענט.
  • עקשנות - שטארקייט טראץ פרעשור פון געזעלשאפט
  • פעסטקייט - זיך האלטן שטארק טראץ שוועריגקייטן.