ⓘ טאלאנט איז די אינטעלעקטואלע גרויסקייט וואס א געוויסער מענטש דערהייבט זיך צו קענען פארשטיין אדער טאן מער פון דעם אלגעמיינעם מענטש, אין דעם פאך אדער טעמע. צ.ב.ש. ..

                                     

ⓘ טאלאנט

טאלאנט איז די אינטעלעקטואלע גרויסקייט וואס א געוויסער מענטש דערהייבט זיך צו קענען פארשטיין אדער טאן מער פון דעם אלגעמיינעם מענטש, אין דעם פאך אדער טעמע. צ.ב.ש. א מוזיקער האט א טאלאנט צום אינסטרומענט מער פון דעם אלגעמיינעם מענטש.

עס איז דא א וועג וויאזוי מען מעסט דאס, דורך אן איי.קיו. פראבע. אבער לעצטנס זענען געוויסע דאקטוירים ביי דער מיינונג, זינט די נומערן פון סטאטיסטיק ווייזן אז ביז 40 פראצענט טאלאנטירטע מענטשן האבן א שטיקל פארקריפלטקייט אויף אן אנדערן ענין וואס לאזט זיי נישט נוצן דעם מוח אויף יענער זאך דעריבער קענען זיי נוצן דעם גאנצן מוח בלויז פאר איין זאך, ווי צ.ב.ש. א בלינדער האט אייביג א טאלאנט צו דערשמעקן מיט וועמען ער רעדט אדער וואו ער איז, ווייל וויבאלד ער נוצט נישט טיילן פון מוח ווי דער אלגעמיינער מענטש פארן זען קען ער זיך אפגעבן צו אנטוויקלן די אנדערע טיילן פון מוח מער ווי סיי וועמען.

                                     
  • געבוירענעם שטופ קראפט, וואס זיי פארמאגן, וואס טרייבט זיי, צו נוצן זייער טאלאנט פון פראדוצירן קונסט - ווערק, וואס אמת ע מבינים פארשטייען גוט זייער פארהוילענעם
  • צונעמענישט דא מבא ער ווערט געחוזקט פאר זיינע גרויסע אויערן נאר פארמאגט די טאלאנט צו ניצן זיי אלס פליגלען צו פליען. א לייוו אקציע און קאמפיוטער אנימאציע ווערסיע
  • פארשפ רייט מער ארויס פון די גרענעצן פון יי דישקייט, ער הא ט גענומען זײ ן טאלאנט צו רעדן אוניווערסאל צו מענטשן פון אלע פעלקער צו ברענגען זיי נענטער צו גא ט
  • ליבעראלע אגענדע אין וואשינגטאן. ער איז זייער פאפולער קלוג און געניט מיט טאלאנט צו מאכן חוזק פון די רעפובליקאנער זיינע ווערק זענען א פילם קעגן גאןס און
  • אדווערטייזמענט קוקער, ספעציעל ביים זען זייער ארבעט מיטן אויסנוצן זייער טאלאנט פון אהערשטעלן א גוטן ארבעט פארן ציל פונעם אדווערטייזמענט. א טיילווייזע ליסטע
  • געשטאנען איז געווען איין משפחה פון די כוהנים, וועלכע האבן באזיצט א ספעציעלע טאלאנט צו קענען מאכן מצה עטליכע אינטשעס הויך, און עס אזוי אפבאקן, און פון דעם איז
  • צערעמאניע, טוט א ספעציעלער מענטש געווענדליך געדינגען פאר געלט וואס האט דעם טאלאנט פון זאגן וויצן און אויך זינגען מיט גראמען, טוט אויסרופן די נאנטע פאמיליע
  • איר פ א טער האט פון זייער א יונגער עלטער געשטיצט און געשטארקט איר סקי טאלאנט עס איז געווען די וואס האבן געזאגט אז איוואנא איז אויסגעקליבן געווארן ווי
  • חתונה וואו ער גראמט ווערט טאקע א מאמענט מיט הארץ ווייל ער נוצט זיינע נגינה טאלאנט אויפצוהייטערן די געמיטער מיט טרויגע סטרונעס ווי א שטיין ס הארץ ווערט צולאזט