ⓘ טהרת המשפחה איז דער נאמען פון די איינזאמעלונג פון הלכות און דינים פון הרחקה - זיך דערווייטערן פון א פרוי ווי אויך זיין ווייב אין די דאזיגע טעג וואס דער פרוי איז ..

                                     

ⓘ טהרת המשפחה

טהרת המשפחה איז דער נאמען פון די איינזאמעלונג פון הלכות און דינים פון הרחקה - זיך דערווייטערן פון א פרוי ווי אויך זיין ווייב אין די דאזיגע טעג וואס דער פרוי איז א נדה.

די דאזיגע דינים איז בלויז שייך ביים פארפאלק ווען מען איז א פאמיליע ד.ה. מאן און א פרוי האבן חתונה געהאט געהעריג. אבער די איסור נדה גייט אן אפילו ביי א פנויה.