ⓘ ירושלמי המזויף איז א ירושלמי אויף סדר קדשים וואס איינער מיטן אנגעבליכען נאמען שלמה לייב פריעדלענדער האט אנגעבליך געפונען, די פאלטשקייט דערפון איז בשעתו אויפגעוו ..

                                     

ⓘ ירושלמי המזויף

ירושלמי המזויף איז א ירושלמי אויף סדר קדשים וואס איינער מיטן אנגעבליכען נאמען שלמה לייב פריעדלענדער האט אנגעבליך געפונען, די פאלטשקייט דערפון איז בשעתו אויפגעוויזען געווארן ללא עוררין.