ⓘ שטודיע מיינט צו קונה זיין דעת אויף א געוויסער סאביעקט. אפט דורך זיך דאס איינחאזערן צו געדענקען אדער דורך ליינען פשוט. שטודירן איז דער אקטיוויטעט פון א סטודענט. ..

                                     

ⓘ שטודיע

שטודיע מיינט צו קונה זיין דעת אויף א געוויסער סאביעקט. אפט דורך זיך דאס איינחאזערן צו געדענקען אדער דורך ליינען פשוט.

שטודירן איז דער אקטיוויטעט פון א סטודענט. די מעטאדען פון שטודירן איז א גרויס פעלד פאר זיך. אין אידישקייט דארף מען חאזערען הונדערט אין איין מאל צו קענען גוט א זאך.

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • עקספירימענט - פאר קלינישע טרייעלס
  • פארש - פאר אקעדעמישע שטודיעס.