ⓘ זילבער איז א כעמיקאלער עלעמענט, נומער 47, מיטן סימבאל Ag. עס איס א טייערער מעטאל, א שטאפל אונטער גאלד. אין שלמה המלךס צייטן איז זילבער געווען טייערער פון גאלד ו ..

                                     

ⓘ זילבער

זילבער איז א כעמיקאלער עלעמענט, נומער 47, מיטן סימבאל Ag. עס איס א טייערער מעטאל, א שטאפל אונטער גאלד.

אין שלמה המלךס צייטן איז זילבער געווען טייערער פון גאלד וואס האט זיך געדרייט אין די מיסטן.

זילבער אין פרעפאראטן האט אויך א פעולה אין כעמישן אנאליז, ווי למשל ביי טיטראַציעס.