ⓘ שפילן ..

שפיל

א שפיל איז אן אקטיוויטעט וואס מען טוט פאר פארוויילונג אדער בילדונג. סזענען פאראן שפילן וואס מען שפילט אליין, אדער מיט א צווייטן, אדער עטלעכע מענטשן צוזאמען. יעדער שפיל האט געזעצן לויט וועלכע דער שפיל ווערט געשפילט, און א ציל וואס מען זוכט צו דערגרייכן. טייל האלטן אז א שפיל פאדערט מער ווי איין שפילער וואס שפילן צוזאם; לויט זיי, איז שפיל וואס א מענטש שפילט אליין מער נישט ווי א רעטעניש. א שפיל דארף נישט זיין נאר צווישן צוויי אדער עטלעכע מענטשן. א שפיל קען זיין צווישן צוויי אדער עטלעכע גרופעס. אין ספארט שפילן געוויינלעך צוויי גרופעס קעגן אנאנד. א שפיל אן א ציל איז א שפילכל.

דריידל

א דריידל איז א טראדיציאנעל שפיל פון חנוכה וואס לויט דער יידישער טראדיציע האבן זיך די קינדער געשפילט אין די צייטן פון די יונים ווען זיי האבן נישט געלאזט לערנען תורה און מען האט געמוזט לערנען באהאלטענערהייט און ווען די יונים זענען געקומען האבן זיי זיך געמאכט ווי זיי שפילען דריידל. א דריידל איז א קעסטל פון פיר זייטן אין עס ווערט שיף פון אונטען און עס האט אן אנכאפער פון אויבן און אויף די פיר זייטן שטיייען די פיר אותיות - נ - ג - ה - ש - די אפטייטש איז נ ישטס גארנישט - ג וט אדער ג אנץ - ה אלב - ש לעכט אדער ש טעל. שפעטער האט מען אויך געזאגט אז דאס איז מרמז: נ ס ג דול ה י ש ם דאס מיינט א גרויסער ...

סודאקו

סודאָקו איז א פאפולערע רעטעניש, א שרייב שפיל אין וועלכע מען ברויך נוצן לאגיק אריינצופילן די ריכטיגע נומערן אין א 9 ביי 9 גריד אן דעם וואס עס זאל איבערגיין צוויי פון די זעלבע נומערן אין א קאלום, רייע, אדער גרופע. סודאקו לויפט אין רוב צייטונגן און מיליאנען ביכער מיט עקזאמפלן זענען פארקויפט געווארן דערפון און אזוי אויך קאמפיוטער פראגראמען.

קינדער שפיל

קינדער שפיל איז א שפיל און אויסדרוק אויף א נארישער שפיל פון אן ערוואקסענער. עס אויך און כלליתדיג א ליסטע פון אלע שפילעריי פאר קינדער. עס איז אויך פארהאן אזא געזעלשאפט געגרינדעט אין יאר התשס"ד מיטן ציל צוצושטעלן פאר די קינדער פונעם אידיש רעדענדן ציבור אלע סארט אינטערהאלטונג ווי למשל, שפילערייען מעשה ביכלעך און פיקטשער ביכער, קינדער טעיפס א.ד.ג. און די לעצטע פאר יאר איז "קינדער שפיל" טאקע ארויסגעקומען מיט צענדליגער אייטעמס צום צופרידענהייט פונעם ציבור.

                                     

ⓘ שפילן

  • די עלעקטראנישע סיסטעמען אויף וועלכע מען שפילט ווידעא שפילן הייסן פ לא טפ ארמעס. ווידעא שפילן ווערן אנטוויקלט און פובליצירט פאר איין אדער מער פלאטפארמעס
  • שפילן געוויינלעך צוויי גרופעס קעגן אנאנד. א שפיל אן א ציל איז א שפילכל. טאוול שפילן למשל שאכשפיל, דאמקע פעדער און פאפיר שפילן קארטן שפילן באל שפילן מענטשן
  • שרייבט א קאמפאזיטאר מיט מוזיקאלע שריפטנאטן בכדי אנדערע זאלן קענען ליינען און שפילן זיין מוזיק, אבער מען קען שאפן מוזיק מיט שפילן אן צו שרייבן די נאטן.
  • סעריע פ ון בארימטע פלא טפ א רמע ווידעא שפילן פ ון נינטענדא, וועגן נינטענדא ס מאסקאט מא ריא און, אין רוב די שפילן זיין ברודער לואידזשי. די מא ריא סעריע
  • צוריק די טראדיציע פון שפילן א לאנגע צייט צוריק. פארשידענע ערציילונגען ווערט פארציילט ווי צדיקים האבן גע פועל ט ישועות דורך די שפילן אום פורים אדער אנדערע
  • אין מער ווי 200 ווידעא שפילן מא ריא איז א העלד וואס וואוינט אין דעם שוועמל קעניגרייך אין רוב די שפילן אין די מא ריא שפילן פרובירט ער צו פארמיידן
  • Toadstool, יאפאניש: ピーチ姫 איז א כאראקטער אין דער ווידעא שפילן סעריע מאריא אין רוב די שפילן אין וועלכע זי טרעט אויף ווערט זי אוועקגעכאפט דורך דעם רעפטיליע
  • קופ א ענגליש: Bowser איז א ווידעא שפיל כאראקטער פון נינטענדא ס מא ריא שפילן ער איז דער שלעכטער קופ א וואס נעמט איין דעם שוועמל קעניגרייך. ער איז א
  • ווידעא שפילן זיי זענען נידעריקע ברוינע שונאים וואס דעם שפילער קען טייטן שוין באלד מיט א שפרונג אויפן קאפ. זיי באווייזן זיך אין כמעט אלע די מאריא שפילן