ⓘ שלום עליכם הויז. שלום־עליכם־הױז איז א קולטור־צענטער פאר די יידישע קולטור. עס איז געגרינדעט געווארן אינעם יאר 1966 אין תל אבֿיבֿ און רופט זיך לויטן נאמען פון דעם ..

שלום עליכם (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: שלום עליכם הויז מוסטער:שלום עליכם שלום עליכם ווונטש שלום עליכם פיוט שלום עליכם שרייבער שלום עליכם שולן

                                     

ⓘ שלום עליכם הויז

שלום־עליכם־הױז איז א קולטור־צענטער פאר די יידישע קולטור. עס איז געגרינדעט געווארן אינעם יאר 1966 אין תל אבֿיבֿ און רופט זיך לויטן נאמען פון דעם באוווסטן יידישער שרייבער, שלום עליכם. דער דירעקטאר פונעם הויז איז פרופ אברהם נאווערשטערן.

דער קולטור־צענטער פארנעמט זיך מיט פארשן, אפהיטן און פארשפרייטן די יידישע קולטור אריינגערעכנט יידיש-קורסן. אין דעם הויז עקזיסטירט א ביבליאטעק, פארטראג־זאל, ארכיוו, לערן־צימער און אן אויסשטעלונג־זאל. יעדע יאר באשטימען זיי סטיפענדיעס פאר די פארשער און געלערנטע.

די געביידע פונעם הויז האט אויספאמירט דער ארכיטעקט אוריאל כהנא, וואס איז געווען אן אוראײניקל פון שלום עליכם.

                                     
  • קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: שלום עליכם פיוט שלום עליכם ווונטש שלום עליכם הויז שלום עליכם שרייבער שלום עליכם שולן מוסטער: שלום עליכם
  • ראמאנען. טאמער זוכט איר אן אנדער באדייטונג, זעט שלום עליכם באדייטן שלום עליכם פ ען נא מען פ ון שלום נ חומא וויטש רא בינא וויטש כ ו אדר א ה תרי ט
  • דער העברעישער שפראך אזוי ווי זייער צייכנווארט אנחנו מנסים לכתוב על יידיש בעברית איר רעדאקטאר איז בעני מאר און איר הערויסגעבער איז שלום עליכם הויז
  • און א גרויסע מיליטערישע באזע. ביאליק הויז דיזנגאף הויז בן - גוריון הויז בית התפוצות בית התנ ך בית רוקח שלום עליכם הויז ארץ ישראל מוזיי תל אביב לייכטע באן
  • עטליכע שטובער ווי א בעד ראם, א קיך, א ליווינג רוים פאר די זעלבע פרייז. שלום עליכם דער גרויסער אידישער שרייבער, האט געוואוינט דא. אין זיינע ביכער ער רופט