ⓘ אינטערסטעיט 87 איז אן אינטערסטעיט שאסיי, וואס איז לאנג 333.49 מייל, עס געפונט זיך אין ניו יארק, עr הייבט זיך אן אין די בראנקס נעבן טרייבארא בריק אויף צפון זייט, ..

                                     

ⓘ אינטערסטעיט 87

אינטערסטעיט 87 איז אן אינטערסטעיט שאסיי, וואס איז לאנג 333.49 מייל, עס געפונט זיך אין ניו יארק, עr הייבט זיך אן אין די בראנקס נעבן טרייבארא בריק אויף צפון זייט, און עס ענדיגט זיך ביי די גרעניץ פון קאנאדע אין טשאמפלעין ניו יארק. ווי עס באהעפט זיך מיט קוויבעק אויטארוטע 15. דאס איז א טייל פונעם אינטערסטעיט הייוועי סיסטעם

דורך דעם הייוועי קען מען פארן פון ניו יארק סיטי קיין קרית יואל, און ווייטער קיין אלבאני, און אזוי ארויף ביז מאנטריאל, קרית טאהש און ווייטער.

                                     
  • לאקאלע רעגירונגן און דערפאר קען די זעלבע אינטערסטעיט איבערגיין די זעלבע נומערן ווי עס איז דער פאל אויפ ן 87 בעפאר און נאך אלבאני. די פעדעראלע הייעוועי
  • וואו עס פאלט אסאך שניי. און ניו יארק לויפט אזא וועג ביי די זייט פון די אינטערסטעיט 87 צווישן אלבאני און לעיק דזשארדזש. אבער נישט יעדער גייט אויף די ספעציעלע