ⓘ רבי יוחנן. דער ארטיקל דיסקוסירט רבי יוחנן דער אמורא, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יוחנן רבי יוחנן בר יצחק נפחא, אויך אנגערופן בר נפחא, איז געווען אן אמורא פון ארץ ..

                                     

ⓘ רבי יוחנן

דער ארטיקל דיסקוסירט רבי יוחנן דער אמורא, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יוחנן

רבי יוחנן בר יצחק נפחא, אויך אנגערופן בר נפחא, איז געווען אן אמורא פון ארץ ישראל, דער צענטראלער פערזענליכקייט פון דעם תלמוד ירושלמי און אזוי אויך גאר שטארק באקאנט אינעם תלמוד בבלי און אין מדרשים.

ער איז געווען א שוואגער פון ריש לקיש.

                                     
 • רבי יוחנן בן נורי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דריי און פערציג מאל אין משניות. רבי יוחנן בן נורי איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און
 • רבי יוחנן בן החורנית, אדער רבי יוחנן בן החורני איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי יוחנן בן החורנית איז געווען פון ערשטן דור
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: די תנאים רבן יוחנן בן זכאי רבי יוחנן בן נורי רבי יוחנן בן ברוקה דער אמורא רבי יוחנן
 • פרק ט ז משנה ז כופין קערה וכו ועל עקרב דלא תישך, אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, ואמר חוששני לו מחטאת מסכת שבת פרק כ ב משנה ג
 • רבי יוחנן הלוי שוחט איז דער לוצקער רבי ער איז א ברודער פונעם קארלינער רבי ן, רבי ברוך שוחט. געבוירן אין ניו יארק צו הרב עזרא שוחט און רביצין פייגא שוחט
 • יוחנן כהן גדול דער ערשטער אדער יוחנן בן מתתיהו איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות. יוחנן כהן גדול דער ערשטער איז געווען אין די
 • יוסי בן יוחנן איש ירושלים, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פיר מאל אין משניות. יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען פון ערשטן דור זוגות, פון דריטן
 • רבי יוחנן טווערסקי ה תקע ו - ד ניסן ה תרנ ה איז געווען דער גרינדער פון דעם רחמיסטריווקער חסידות. רבי יוחנן איז געבוירן אין יאר ה תקע ו, צו זיין פאטער
 • רבי יוחנן סופר, אויך יוחנן שרייבער, י ג טבת תרפ ג - י ג אדר א תשע ו איז געווען דער ערלויער רב אין ירושלים. ער האט געפירט זיין הויף אויפן דרך פונעם חתם
 • רבי יוסי הגלילי רבי יוחנן זאגט ווי מען טרעפט די רייד פון רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אין אגדא זאל מען צושטעלן די אויערן. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי
 • רבי יוחנן בן בג בג, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי יוחנן בן בג בג איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער
 • רבי אליעזר בן הורקנוס, איז דער באקאנטער תנא רבי אליעזר הגדול, א תלמיד מובהק פון רבן יוחנן בן זכאי, וואס ווערט דערמאנט צוויי הונדערט און דריי און ניינציג