ⓘ מייקל סטיינהארט איז א אידישער מולטי ביליאנער וואס האט געמאכט זיין רייכטום פון אנפירן א געלונגענע העדזש פאנד אויף וואל סטריט. ער האט דאס אלץ אויפגעגעבן זיך אפצוג ..

                                     

ⓘ מייקל סטיינהארט

מייקל סטיינהארט איז א אידישער מולטי ביליאנער וואס האט געמאכט זיין רייכטום פון אנפירן א געלונגענע העדזש פאנד אויף וואל סטריט.

ער האט דאס אלץ אויפגעגעבן זיך אפצוגעבן זיין געלט און זיין לעבן אויפצוהאלטן די אידישקייט און אידישן פאלק פארן עתיד.

איינע פון זיינע הויפט דערגרייכונגען און אויפטוען איז די אנטוויקלונג פון דעם געבורטרעכט פונדאציע וואס צאלט אויס פאר יעדן אידישן בחור אדער מיידל א פרייען איינמאליגן טיקעט צו פליען קיין ארץ ישראל און טורן דאס לאנד. דאס טוט לויט אים שטארקן די קשר פון א איד צו זיין שורש אז ער וויזיט זיין לאנד וואס טראגט א גרויס חלק פון זיין טראדיציע און זענהדיג דאס אלעס ערוועקט דאס אינעם אינגן מענטש א ברען און ליבע צו זיין פאלק נישט חתונה האבן מיט קיין גוים און פארבלייבן אידיש.