ⓘ סוואן לעיק. סװאן לײק איז איינע פון די שטעטלעך אין די קעטסקילס, אין די אומגעגנט פון ליבערטי, וואו עס געפינען זיך א סך היימישע חרדישע קאנטריס. עס גרעניצט זיך מיט ..

                                     

ⓘ סוואן לעיק

סװאן לײק איז איינע פון די שטעטלעך אין די קעטסקילס, אין די אומגעגנט פון ליבערטי, וואו עס געפינען זיך א סך היימישע חרדישע קאנטריס.

עס גרעניצט זיך מיט קאניויאנקע לעיק, ווייט לייק.

צווישן זיי מחנה דברי יואל, נחלת יעקב, נועם אלימלך, ראזענס, פאפא קעמפס, סקווערער קעמפ, און נאך.

סװאן לײק איז ביים עקזיט 104 פון ניו יארק 17 אונטערסטעיט 86 דערנאך פארט מען אויפן 17B ביז צום עירפארט ראוד אויף די רעכטע זייט, ביי עק.

די סװאן לײק שול, א טראדיציאנעלע חברה, האט געבױט אין יאר 1924 בײם זעלבע מענטשן װאס האבן געבױט גרױסע האטעלן און געשעפטן. דער רבי איז ישראל אײנהארן.