ⓘ ווייט לעיק איז איינע פון די שטעטליך אין די קעטסקילס, אין די אומגעגנט פון ליבערטי, ווי עס געפינען זיך אסאך היימישע חרדישע קאנטריס. עס גרעניצט זיך מיט קאניויאנקע ..

                                     

ⓘ ווייט לעיק

ווייט לעיק איז איינע פון די שטעטליך אין די קעטסקילס, אין די אומגעגנט פון ליבערטי, ווי עס געפינען זיך אסאך היימישע חרדישע קאנטריס.

עס גרעניצט זיך מיט קאניויאנקע לעיק, און סוואן לעיק.

צווישן זיי סאטמאר באנגעלוי קאלאני לפידות, קראון הייטס קאנטרי, און נאך.

ווייט לעיק איז ביים עקזיט 104 פון ניו יארק 17 אונטערסטעיט 86 דורכפארענדיג 17B ביז צום קארנער פון ראוד 55.