ⓘ געזעמלען טעאריע. געזעמלען־טעאריע אדער סכומען־טעאָריע איז די טעאריע פון אָפּטיילן אין מאטעמאטיק איינגעזאמלטע צאלן פון פארשיידענע אביעקטן אין באזונדערע געזעמלען. ..

                                     

ⓘ געזעמלען טעאריע

געזעמלען־טעאריע אדער סכומען־טעאָריע איז די טעאריע פון אָפּטיילן אין מאטעמאטיק איינגעזאמלטע צאלן פון פארשיידענע אביעקטן אין באזונדערע געזעמלען.

מען ניצט באשטימטע סימנים, ווי צום ביישפיל:

  • ווען געזעמל A אנטאהלט די נומערן 1.2.3.4, שרייבט מען עס אזוי: A = { 1, 2, 3, 4 } {\displaystyle A=\left\{1.2.3.4\right\}}.
  • ווען x געהערט צום געזעמל A: x ∈ A {\displaystyle x\in A}.
  • ווען געזעמל A אנטהאלט גענוי אדער ווייניקער עלעמענטן ווי געזעמל B, שרייבט מען עס אזוי: A ⊆ B {\displaystyle A\subseteq {B}}.
  • ווען x געהערט נישט צום געזעמל A: x ∉ A {\displaystyle x\notin A}.

איינער פון די הויפט דערפינדער פון דער טעאריע איז געווען בערטראנד ראסל.

די טעאריע איז א וויכטיגטער יסוד פון מאטעמאטיק. אלע אביעקטן אין מאטעמאטיק ווערן אויסגעמאלט מיט געזעמלען.