ⓘ צענזוס מיינט א ציילונג פון די באפעלקערונג. די יו. ען. רעקאמענדירט פאר אלע לענדער צו מאכן א צענזוס יעדע 5 יאר. אין אמעריקע, מאכט דאס אמעריקאנע צענזוס ביורא א צענ ..

                                     

ⓘ צענזוס

צענזוס מיינט א ציילונג פון די באפעלקערונג. די יו. ען. רעקאמענדירט פאר אלע לענדער צו מאכן א צענזוס יעדע 5 יאר. אין אמעריקע, מאכט דאס אמעריקאנע צענזוס ביורא א צענזוס נאר יעדע 10 יאר.

אין דעם חומש ספר במדבר ווערט דערמאנט צוויי מאל א צענזוס פונעם יידישן פאלק. די תורה זאגט פרשת כי תשא אז ווען מען ציילט די יידן נעמט מען פון יעדן איינעם א האלבן שקל, און מען ציילט די שקלים צו דערגיין די צאל פון דער באפעלקערונג.