ⓘ 1000, נומער. אין מאטעמאטיק נוצט מען דעם אות K וואס באדייט קילא צו באצייכענען טויזנט. ווי צבש 30.000 קען מען שרייבן אויך אזוי 30K. אבער אין קאמפיוטער איז א K נומ ..

                                     

ⓘ 1000 (נומער)

אין מאטעמאטיק נוצט מען דעם אות K וואס באדייט קילא צו באצייכענען טויזנט. ווי צב"ש 30.000 קען מען שרייבן אויך אזוי 30K. אבער אין קאמפיוטער איז א K נומער 1.024.