ⓘ מסכת בבא מציעא איז די צווייטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די טייטש פון בבא מציעא אין אראמיש איז דער מיטלסטער טויער, עס ווערט אזוי אנגערופן וויבאלד עס איז ד ..

                                     

ⓘ מסכת בבא מציעא

מסכת בבא מציעא איז די צווייטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די טייטש פון בבא מציעא אין אראמיש איז דער "מיטלסטער טויער", עס ווערט אזוי אנגערופן וויבאלד עס איז די מיטלסטע פון די דריי "בבאס", וואס מען רעדט פון דיני נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא און בבא בתרא. די מסכתא האט 10 פרקים.

                                     

1. אינהאלט פון דער מסכתא

מסכתא בבא מציעא אנטהאלט די הלכות פון תביעות און טענות צווישן א מענטש און זיין חבר נישט דורך שעדיגן, אזוי ווי דיני אבידה ומציאה, דיני שומרים ואחריותם, דיני הלוואות, אונאה, ריבית ושכירות.

                                     
  • מסכתות: מסכת בבא קמא מסכת בבא מציעא מסכת בבא בתרא מסכת סנהדרין מסכת מכות אויף יידיש רופט מען די מסכתא מלקות מסכת שבועות מסכת עבודה זרה מסכת עדיות מסכת אבות
  • טירן וואס מען רעדט פון דיני נזיקין: בבא קמא, בבא בתרא און בבא מציעא די מסכתא האט ווי אלע בבא ס 10 פרקים. בבא בתרא איז דער גרעסטער מסכתא אין ש ס לויט
  • הדברים מסכת קידושין פרק ד משנה ד אבא שאול היה קורא לשתוקי, בדוקי מסכת בבא מציעא פרק ד משנה י ב, , לא יבר את הגריסין, דברי אבא שאול, וחכמים מתירין מסכת בבא
  • בבלי און נישט אין ירושלמי. די תוספתא פון מסכת כלים האט 25 פרקים צעטיילט אין בבא קמא בבא מציעא און בבא בתרא די מסכתא האנדלט ארום די טומאה פון אלע
  • מסכת בבא קמא איז די ערשטע מסכתא פון סדר נזיקין אין משניות און האט 119 בלעטער אין בבלי. די מסכתא האנדלט ארום הלכות פון שעדיגען אנדערען אייגנטום. די מסכת
  • מובהק פון רבי יהושע בן חנניה. מסכת תרומות פרק ג משנה ה רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה רבי אלעזר
  • אבער נאר אויף די פאלגנדע מסכתות זענען געבליבן: מסכת ברכות ביצה נדרים נזיר סוטה בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא כתובות געווענליך צוטיילט אין צוויי בענדער
  • אויף מסכת שבת אויף ראש השנה יומא סוכה אויף ביצה תענית מועד קטן חגיגה אויף יבמות כתובות נדרים - תשס ב אויף נזיר סוטה אויף בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא
  • מסכת עדיות אדער מסכת בחירתא איז די זיבעטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא אנטהאלט אסאך ענינים פון גאנץ ש ס. די מסכתא האט נישט קיין גמרא, נישט