ⓘ מאיר בניהו. פראפעסאר מאיר בניהו איז א זון פונעם אמאליגן ספרדישן הויפט רב יצחק ניסים. ער איז א גרויסער חוקר אויף אלטע ספרים און כתבי יד. ער זעלבסט האט א גרויסע ב ..

                                     

ⓘ מאיר בניהו

פראפעסאר מאיר בניהו איז א זון פונעם אמאליגן ספרדישן הויפט רב יצחק ניסים.

ער איז א גרויסער חוקר אויף אלטע ספרים און כתבי יד. ער זעלבסט האט א גרויסע ביבליאטעק פון פארשידענע כתבים.

ער האט ארויסגעגעבן אסאך ביכער איבער אלטע כתבי ידות, צווישן זיי איז באקאנט דער כתבי רמח"ל אויף די כתבים פון רבי משה חיים לוצאטא, און ספר החיד"א אויפן חיד"א.