ⓘ פעלד. א פעלד ווערט אנגערופן א גרויסער שטח פון אגריקולטור וואס ווערט גענוצט צו פלאנצן ירקות תבואה און נאך. אויך קענען דארט וואקסן גראזן וואס ווערט באנוצט פאר בהמ ..

שטודיע

שטודיע מיינט צו קונה זיין דעת אויף א געוויסער סאביעקט. אפט דורך זיך דאס איינחאזערן צו געדענקען אדער דורך ליינען פשוט. שטודירן איז דער אקטיוויטעט פון א סטודענט. די מעטאדען פון שטודירן איז א גרויס פעלד פאר זיך. אין אידישקייט דארף מען חאזערען הונדערט אין איין מאל צו קענען גוט א זאך. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: עקספירימענט - פאר קלינישע טרייעלס פארש - פאר אקעדעמישע שטודיעס.

טראנספארמאטאר

א טראַנספֿארמאַטאר איז אן עלעקטרישער עלעמענט אדער אן עלעקטרישע מאשין אין עלעקטרישער אינזשעניריע וואס פירט אריבער ענערגיע פון איין קרייז צו א צווייטן. א טראנספארמאטאר קען זיין גאנץ קליין, ווי למשל אין א מיקראפאן, אדער גאר גרויס, ביז הונדערטער טאן, וואס מען ניצט אין א קראפט נעצווערק. מען ניצט א טראנספארמאטאר צו ענדערן דעם וואלטאזש. ווען מען פירט עלעקטריע א ווייטן וועג דארף מען א הויכן וואלטאזש, כדי נישט פארלירן צופיל ענערגיע, אבער אין א פריוואטן הויז ניצט מען א נידעריקן וואלטאזש, דערפאר ניצט מען א טרעט־אראפ טראנספארמאטאר צווישן דעם נעצווערק און די געביידעס. ווי אויך, קאמפיוטערס, פאנען א.ד.ג. ...

פלאמבינג

פלאמבינג איז די געלערנטע האנדל פון ארבעטן מיט רערן צו ברענגן וואסער און טראגן אפפאל אריין און ארויס פון יעדעהויז אדער געביידע. אינסטאלאטארן טוען אויך די ארבעט פון צענטראלע הייצונג וועלכע טראגט רערן ארום א געביידע צו ברענגען היץ.

                                     

ⓘ פעלד

א פעלד ווערט אנגערופן א גרויסער שטח פון אגריקולטור וואס ווערט גענוצט צו פלאנצן ירקות תבואה און נאך. אויך קענען דארט וואקסן גראזן וואס ווערט באנוצט פאר בהמות צו פאשן און עסן די גראז.