ⓘ נאגל, בויען. א נאגל אדער א טשוואָק איז אן אייזן מיט א גראדן קאפ און לאנגן שארפן שפיץ, מען נוצט א האמער דאס אריינצוקלאפן אין אן אנדערע זאך, געווענליך נוצט מען עס ..

                                     

ⓘ נאגל (בויען)

א נאגל אדער א טשוואָק איז אן אייזן מיט א גראדן קאפ און לאנגן שארפן שפיץ, מען נוצט א האמער דאס אריינצוקלאפן אין אן אנדערע זאך, געווענליך נוצט מען עס צו באהעפטן צוויי שטיקל האלץ און דאס גלייכן.