ⓘ פערזענלעכקייטן ..

פערזאן

פערזאן מיינט יעדן אינידווידואלן מענטש ווען מען באציעט זיך צו זיין אידענטיטעט און זיינע מעשים. אדער אפילו דער מענטש באציעט זיך איבער זיך זעלבסט איז דאס פערזענליך און דאס דארף נישט יענעם, ווייל דאס איז פריוואטקייט און יעדער פערזאהן איז בארעכטיגט צו פריוואטקייט. איינער וואס איז א גרויסער תלמיד חכם אדער גאון אדער עושר רופט מען אן א פערזענלעכקייט ווייל זיין פערזאנע רופט ארויס אסאך חשיבות ביים פובליקום

גיגעל מיידלעך

די גיגעל מיידלעך זענען א באקאנטע אידענטיקל צווילינג שוועסטער אין אמעריקע וועלכע זענען אויפגעוואקסן אפגעטיילט און האבן אויסגעפינען זייערע ענליכקייטן נאכדעם וואס זיי האבן זיך געטראפן.

מינעסאטע צווילינג

די מינעסאטע צווילינג זענען א באקאנטע אידענטיקל צווילינג פון די שטאט מינעסאטע וועלכע האבן געברענגט אויפמערקזאמקייט צוליב זייערע שטארקע ענליכקייטן. זייערע נעמען זענען געווען דזשים לואיס און דזשים ספרינגער וועלכע זענען נאכן געבורט צעטיילט געווארן צו צוויי אנדערע פאמיליעס וועלכע האבן זיי אדאפטירט נאכדעם וואס די מאמע פון די קינדער איז געשטארבן. די צוויי פאמיליעס וועלכע האבן זיי אדאפטירט האבן ביידע נישט געוואוסט אז דאס קינד וואס זיי באקומען האט א צווילינג און ביידע זענען אויפגעצויגן געווארן אין צוויי אנדערע שטעטלעך אין מינעסאטע. די געשיכטע איז א לאנגע און די צוויי ברודער האבן אויסגעפינען אז זיי ...

                                     

ⓘ פערזענלעכקייטן

  • מלחמה איז די באפ עלקערונג פונעם שטעטל געווען בעיקר יידן. באוואוסטע פערזענלעכקייטן אין רודניק זענען געווען די רבנים רבי חיים האלבערשטאם שטאט ס רב פ ון
  • אייראפעישער אדל - טיטל גראף, אייאווע - א שטאט אין פאראייניקטע שטאטן א ריי פערזענלעכקייטן טראגן אדער האבן געטראגן דעם נאמען גראף. צווישן זיי: אנטאן גראף - א שווייצער
  • פילאסאף און ווערט פאררעכנט ווי איינער פון די טאטעס און מערסט באקאנטע פערזענלעכקייטן פון דער משכילישע באוועגונג. ער איז געבוירן אין יאר ה תפ ט צו זיינע עלטערן
  • פירונג פון ארטיקע דירעקטארן, וואס זיינען בדרך כלל עלטערן און אנערקענטע פערזענלעכקייטן וועלכע פארשטייען גוט די באדערפענישן פון אינוואלידן. קינדער און דערוואקסענע
  • געמאכט עליה, קיין ארץ ישראל אין די 1930ער יארן, איז ער געווארן פון די הויפט פערזענלעכקייטן און פראפעסארן אין דעם העברעישן אוניווערסיטעט. בוכער אויף יידיש
  • אין דעם יודיש טעאטער דורך אינטערוויוס מיט די בורנשטיין ס און אנדערע פערזענלעכקייטן פון דער בינע. די פילם איז געמאכט געווארן צו זײ ן הונדערטסטן געבוירן - טא ג
  • באזע פונעם אידישן פאלק. אין דעם אינסטיטוט דינען א רייע פון אנגעזעענע פערזענלעכקייטן פון די פעלדער פון רעגירונג, אקאדעמיע, דעם פ ריווא טן סעקטא ר און רעפ רעזענטירן
  • עטלעכע לענדער - אין קלאסן און אין פ ערזענלעך, א ריי נגערעכנט בא וווסט פערזענלעכקייטן זיין סטודענטן שילדערן אים ווי א קלוג ת למיד און א פענא מענא ל פילא סא ף
  • נפטר געווארן כ ט בתמוז תשע ג זענען געווען צענטראלע תורה און חינוך פערזענלעכקייטן אין דער מכללה ווערנט פיר יארצענדלינגען. הרב יהודה קופערמאן איז א ברודער
  • נעץ געפינט זיך אין לאנדאן, ענגלאנד. די מוזייען שטעלן פאר היסטארישע פערזענלעכקייטן און אנדערע פערזענלעכטן וואס זענען בארימט אין נארוועלכן געביט פאליטיקער
                                     

קעניגין נור פון יארדניע

קעניגין נור פון יארדאניע איז די אלמנה פון כוסיין קעניג פון יארדאניע. זי איז געווען די פערטע פרוי און פרוי פון דער מלכּה פון יארדאניע ביז זיין טויט דעם 7טן פעברואר 1999.