ⓘ פאשיזם. פֿאַשיזם איז אַ רעגירונג-מעטאָד רעכט געשימט וואס לויט איר איז די שטאַט מער וויכטיקער ווי די מענטשן. דאָס האט זיך ענטױקלט אין 20סטן יאָרהונדערט: 1. די בא ..

                                     

ⓘ פאשיזם

פֿאַשיזם איז אַ רעגירונג-מעטאָד רעכט געשימט וואס לויט איר איז די שטאַט מער וויכטיקער ווי די מענטשן. דאָס האט זיך ענטױקלט אין 20סטן יאָרהונדערט:

1. די באַװעגונג אױף בעניטאָ מוסעליני 1919-1922 און דעת דאַראַן אַנשליסעדע פּאָליטישע מלוכה 1922-1945 אין איטאַליע אים ענגערן זינע "פֿאַשיזם".

2. נאָך אײנער אינטערפּרעטאַציע, דער באַגריף נעבן דער אַנדערן אַנטי־דעמאָקראַטישן, אַנטי־ליבעראַלן אידעאָלאָגיע, אַלס פֿאַרהאַרמלאָזענדער אױך דער דײַטשער נאַציאָנאַליזם; און פֿאַרשידענע קלײנער באַװעגונגען אין אײראָפּע דער צױשענקריג צײַט מיט אײן. אַ רעגימע, דאָס גרונדלעגע מענטשן רעכטע נישט אַכטעט.

דער בונד צװישן מוסעליני און היטלער, באַקאַנט אַלס "אַכשע בערלין ־ ראָם" װערט אַ שריטעמאַ צו אַנפֿאַנג פֿון צװיטשער װעלט קריג.

אין שפּאַניע האָט דער גענעראַל פֿראַנקאָ די װערטע פֿונעם איטאַליענער פֿאַשיסטן און די דײַטשן נאַציאָנאַליזם מיטײַן געשלאָסען, די רעפּובליקאַנישערען אין שפּאַנישען בירגער קרײַג אײנלײטעט אין 1936 צו בעזײגען. ער האָט אַ דיקטאַטאָרישען שטאַט ביס 1975. ‬