ⓘ אוראלט רוים איז דער נאמען פון די קולטור וואס האט געשטאמט פון רוים זינט דעם 8טן יה פצ ביזן 5טן יה. די רוימישע קולטור צוזאמען מיט די גריכישע קולטור ווערן פארעכנט ..

                                     

ⓘ אוראלט רוים

אוראלט רוים איז דער נאמען פון די קולטור וואס האט געשטאמט פון רוים זינט דעם 8טן י"ה פ"צ ביזן 5טן י"ה.

די רוימישע קולטור צוזאמען מיט די גריכישע קולטור ווערן פארעכנט אלס די גרונטן פון דער מערב וועלט.