ⓘ גאט ..

דעת ה

דעת ה איז א מעלה העכער סתם אמונה און בטחון נאר מען דארף טאן אין חקירה צו זעהן אין מוח בחוש און זיין איבערצייגט איבער דעם באגריף פון א גאט. עס ליגט אים דעם מושג א צווייפאכיגער ידיעה סיי אז עס איז דא א באשאפער און סיי וויאזוי ער פירט זיך און זיין רצון צו נאכקאפירן און טאן.