ⓘ אבא בר זימנא. ר אבא בר זימנא איז געווען א תלמיד פון ר זעירא. אין אסאך פלעצער ווערט מיוחס צו אים דער מאמר וואס שטייט אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם אויב די פריע ..

                                     

ⓘ אבא בר זימנא

ר אבא בר זימנא איז געווען א תלמיד פון ר זעירא.

אין אסאך פלעצער ווערט מיוחס צו אים דער מאמר וואס שטייט אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם אויב די פריערדיגע דורות זענען געווען ווי מלאכים זענען מיר ווי מענטשן, אויב מיר טראכטן אבער אז די קלוגע לייט פון אמאל זענען געווען מענשטן ווי אונז אלע, דאן זענען מיר ווי חמורים ווי אייזלען שבת דקי"ב ע"ב, בר"ר פ"ס ירושלמי שקלים פ"ה ה"א.

ער האט אמאל גענייט א קלייד פאר א גוי אין רוים, זאגט אים דער גוי דו מוזט עסן ביי מיר טריפה, אויב וועסטו נישט עסן וועל איך דיך הרגענען, זאגט אים ר אבא קענסט מיך הרגענען אבער קיין טריפה וועל איך נישט עסן, האט אים דער גוי געזאגט איך האב דיך געוואלט פרובירן אויב דו עסט טריפה, און אויב דו וואלסט יא געגעסן טריפה וואלט איך דיך דאן געהרגט. ירושלמי סנהדרין ה"ו. און דער ירושלמי זאגט אז לויט דער הלכה וואלט ער אנדערשט געדארפט עסן, ווייל מען טאר נישט האבן קיין מסירת נפש פאר עסן טריפה מען מוז ענדרש עסן און נישט זיך לאזן הרגנען.