ⓘ מחשבה ..

פערספעקטיוו

פערספעקטיוו, קוק ווינקל אדער שטאנדפונקט דאס איז וויאזוי מען זעט זאכן, צו אביעקטן פארן טרוקענעם פליישיגן אויג אין גשמיות. צו באגריףען פארן באגרייפן אין מוח לויט וויאזוי מען קוקט דאס אן פון רוחניותדיגן שטאנדפונקט.

                                     

ⓘ מחשבה

 • טראכטן אדער מחשבה איז די באוואוסטזיניקע טעטיקייט פונעם מוח. ניצן דעם מוח צו צאשטעלן זאכן און פרעגן און ענטפערן גייט אריין אין טראכטן. מען קען פשוט טראכטן
 • ווארט, איז אז מען גיט איבער בעל פה אדער שריפטלעך א זאך וואס מען האט אין דער מחשבה אזוי אז יענער זאל דאס קענען פארשטיין. טיפ ן פ ון װא רט: סובסטא נטיװ אדיעקטיוו
 • אויך דינען ווי דער כוונה פון דעם ענין וואס מ טוט אדער זאגט, צ.ב.ש ער האט געמיינט דערמיט אזוי און אזוי. אדער דאס גלייכן. דעת מחשבה חכמה בינה אידיאל אידעע
 • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: תלמיד חכם בעל מחשבה אינטעליגענט השכלה
 • אין 1971 האט לאם געשריבן אמונה אין ספק: מחקרים אין טראדיציאנאלע אידישע מחשבה ענגליש א צווייטע מהדורה איז ארויסגעקומען אין 1986 און א דריטע אין 2006
 • מ קען מקיים זיין די מצווה עס ווערט גערופן שער הבחינה מיט 7 מהלכים פון מחשבה צו בויען א סטרוקטאר אין זיך שטענדיג צו ערוועקן אין זיך די הכרה פון די גרויסע
 • פראגראמען. דאס איז א באזונדערער חוש, וואס ניצט אסאך פונעם שרייבער ס חוש אויף מחשבה און פאנטאזיע, אויסצוטראכטן אלע דעטאלן וויאזוי עס דארף אויסצוקוקן עווענטועל
 • תורה - ארבעה טורים - שולחן ערוך - שולחן ערוך הרב - רמ א - משנה ברורה ספרי מחשבה הכוזרי - הרב קוק - מהר ל - מורה נבוכים - סעדיה גאון - ישעיהו לייבוביץ ספרי
 • מ קען מקיים זיין די מצווה עס ווערט גערופן שער הבחינה מיט 7 מהלכים פון מחשבה צו בויען א סטרוקטאר אין זיך שטענדיג ליב צו האבן גאט. ואהבת את ה אלוקיך
 • רמ א, העכסט ווארשיינליך אין יונגן עלטער פון זיבעצן יאהר. דאס ספר איז א מחשבה ספר וועלכע פארגלייכט די ערציילונג פון מגילת אסתר צום פריוואטן לעבן פון א
 • וואס אין געאמעטריע חשבון נעמט דאס נישט אויף קיין פלאץ, עס איז נאר אין מחשבה ווי צום ביישפיל, ווען מען וויל אנצייכענען די פינקטלעכע העלפט פון א געוויסע
                                     

אפשאצונג

אפשאצונג איז דער פראצעס פון דאקומענטירונג געוויינליך אין מעסטןדע טערמיןען ווי חכמה, טאלאנטען, עטיטודס און אמונות. מען קען דאס נוצען אין סיי וואסערע הינזיכט, ביזנעס, פילאזאפיע און סייענס א.א.וו.

                                     

פראבלעם

פראבלעם דאס איז א זאך צו א געדאנק אדער באגריף וואס מאכט זיך, אויף די וועג אנצוקימען צו א ציל וואס דער מענטש קוקט דאס אן אויבן אויף מיט א נעגאטיווקייט און שטרויכלונג. יעדע פראבלעם זוכט א לייזונג.