ⓘ וואסערפאלן ..

ניאגארא פאלס

ניאגארא פאלס איז א גרופע פון מאסיווע וואסערפאלן אויפן ניאגארא טייך אין מזרח צפון אמעריקע. די וואסערפאלן זענען די גרעסטע אין צפון אמעריקע און ברענגט אהין צענדליגער מיליאנען באזוכער יעדע יאר. די וואסערפאל אויף דער קאנאדישער זייט איז דער וועלטס מערסט רוישיגע וואסערפאל. עס זענען פאראן פיל העכערע און פיל ברייטערע וואסערפאלן אין אפריקע אבער קיינע פון זיי לאזן נישט אראפ אזויפיל וואסער אויפאיינמאל.

                                     

ⓘ וואסערפאלן

  • פינף הונדערט מיליאן ליטער וואסער יעדן מינוט. די וואסערפאלן זענען צוזאמגעשטעלט פון פינף עקסטערע וואסערפאלן וואס איז אויסגעשפרייט אויף 5, 604 פיס און הויך
  • ענגליש: Niagara Falls איז א גרופע פון מאסיווע וואסערפאלן אויפן ניאגארא טייך אין מזרח צפון אמעריקע. די וואסערפאלן זענען די גרעסטע אין צפון אמעריקע און ברענגט
  • איז א שיף טור אין ניאגארא פאלס וועלכע טראגט אירע פאסאזשירן נאנט צו די וואסערפאלן אין די אונטערשטע טייל פון טייך וואו די שטורמישע וואלן וואקלן דעם שיף און
  • רינגעלעך. געוויסע טאלאנטפולע מענטשן ערצייגן הערליכע ארטיסטישע מיניאטור, וואסערפאלן עלעקטרישע שילדן און קרוינען, אלעס וואס טוט נאר באשיינען און רייכער מאכן
  • איז דאס אומלעגאל צו פרובירן. 16 מענטשן האבן שוין באוויזן אראפצופאלן די וואסערפאלן אין א ספעציעלע פאס פון וועלכע 11 פון זיי האבן דאס איבערגעלעבט סוקסעספול
  • סאפיע איז א ריזיקער לאנדשאפט גארטן אין אומאן, אוקריינע מיט הערליכע וואסערפאלן קוואלן א.א.וו. וואס איז צעשפרייט אויף 150 ק מ. דער גארטן איז גאר א שיינער