ⓘ מאראנצן זאפט איז א פרוכט זאפט וואס ווערט ערהאלטן דורך אויסקוועטשן, צודרוקן אדער דורך צעמאלן די אינעווייניגסטע טייל פונעם מאראנץ. עס ווערט געטרונקען דורך מענטשן ..

                                     

ⓘ מאראנצן זאפט

מאראנצן זאפט איז א פרוכט זאפט וואס ווערט ערהאלטן דורך אויסקוועטשן, צודרוקן אדער דורך צעמאלן די אינעווייניגסטע טייל פונעם מאראנץ. עס ווערט געטרונקען דורך מענטשן ארום דער וועלט אלס א געשמאקן געטראנק.

דער גרעסטער עקספארטירער פון די מאראנצן זאפט איז בראזיל נאכגעפאלגט דורך די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע, בעיקר דורך פלארידע וואו עס איז דער אפיציעלער שטאטישער געטראנק.

איין מאראנץ געבט געווענליך ארויס 90 גראם אויף זאפט. א חוץ וואסער און צוקער, איז עס אן אויסגעצייכנטער קוואל פאר וויטאמין C און קאליום, אויך איז עס א גוטער נאטירליכער קוואל פון פאליק עסיד וויטאמין B 9 וואס איז רעקאמענדירט פאר פרויען בשעת ווען זיי שוואנגערן אדער קענען שוואנגערן.

                                     
  • פרוכט אדער גרינצייג, אן צו הייצן. למשל, מאראנצן זאפט איז די פליסיקייט ארויסגעקוועטש פון מאראנצן און טאמאטע זאפט איז די פליסיקייט וואס מען דרוקט פון די
  • מארטיני מיטן צוגאב פון מאראנצן זאפט גערופן נאך די ניו יארקער באראו בראנקס. עס אנטהאלט דזשין, זיסע און טרוקענע ווערמוט און מאראנצן זאפט עס ווערט סערווירט
  • ליגן הונדערטער קליינע זעקלעך פון זאפט דער פרוכט אינעווייניג איז בדרך כלל אראנזשע פארב אבער עס איז פאראן אויך מאראנצן מיט רויטע אדער געמישט רוט - אראנזשע
  • געשמאקע געטראנקען וועלכע ווערן געמאכט פון זאפט פון פרוכט א שטייגער ווי דער גאר פאפולערער מאראנצן זאפט אדער טרויבן זאפט וואס ווערט אסאך באניצט פאר קידוש, אלס
  • Sex on the Beach איז א זיסע פשוטע קאקטעיל געמאכט פון וואדקע, מאראנצן זאפט קרענבערי זאפט און אנדערע זיסע געטראנקען. אפיציעלער רעצעפט פון די אונטערנאציאנאלע
  • ענגליש: POG איז א טראפישע פרוכט - זאפט געטראנק ערצייגט אין 1971 דורך מערי סאאן פון האוואי. עס באשטייט פון פעישןפרוכט, מאראנצן און גואווא וואס דאס מאכט דער
  • באשטייט פון דזשין, מאראסטשינא א געוויסע איטאליענישע ליקער מאראנצן ביטערס און פרישע לימענע זאפט פארהאן וואס לייגן צו א ביסעלע קאלט וואסער. עס ווערט סערווירט
  • פאפולערע רא זע קאקטעיל וואס איהר הויפט באשטאנדטיילן זענען וואדקע און קרענבערי זאפט עס איז באוואוסט אלס די טרונק וואס ווערט אסאך געטרונקען אין די סעקס אין די