ⓘ שונאים ווערן אנגערופן א גרופע מענטשן וועלכע האבן פיינט א געוויסן פירער, א גרופע מענטשן אדער א גאנץ פאלק. ביי חסידים ווערן אנגערופן די וואס זענען קעגן דעם רבין מ ..

                                     

ⓘ שונאים

שונאים ווערן אנגערופן א גרופע מענטשן וועלכע האבן פיינט א געוויסן פירער, א גרופע מענטשן אדער א גאנץ פאלק.

ביי חסידים ווערן אנגערופן די וואס זענען קעגן דעם רבין מיטן נאמען מתנגדים.