ⓘ געשיר ..

געשיר

געשיר איז כלים צום עסן. אין דעם איז אריינגערעכנט טעלערס און גלעזלעך צו טרינקען. אנדערשט ווי באשטעק וואס איז געוויינליך פון הארטע פלאסטיק אדער אייזן און זילבער איז געשיר רוב מאל פון ערדענע שטאף און אויך ביליגע פלאסטיק פאר דיספאזעבלס. עס איז אויך דא פון קריסטאל אדער גלאז וואס איז מער טייער און שענער.

טשייניק

א טשײַניק איז אַ מין טאָפּ צו זידן װאַסער פֿאַר טײ אָדער קאַװע. דאָס װאָרט טשײַניק שטאַמט פֿונעם װאָרט טשײַ, װאָס באַטײַט טײ אין רוסיש. געוויינלעך איז א טשייניק געמאכט פון מעטאל. היינט אין אסאך לענדער, למשל ענגלאנד ניצט מען אן עלעקטרישן טשייניק פון פלאסטיק וואס מען שטעקט אריין אין א קאנטאקט אין דער וואנט, און ער קאכט אויף וואסער גאנץ גיך.

                                     

ⓘ געשיר

  • געשיר איז כלים צום עסן. אין דעם איז אריינגערעכנט טעלערס און גלעזלעך צו טרינקען. אנדערשט ווי באשטעק וואס איז געוויינליך פון הארטע פלאסטיק אדער אייזן און
  • מעגן נאר עסן פלייש וואס איז גע שחט ן. אז מען ניצט געשיר אויף טריפה ן עסן, אדער מען ניצט מילכיגע געשיר אויף פליישיגס אדער פארקערט, ווערט עס טרעף, און מען
  • צוגעהערן צום קאכן, ווי טעפ און געשיר די פארגעשריטענע קיכן פארמאגן אויך א געשיר וואשער א מאשין וואס וואשט אליינס די געשיר א מיקראכוואליע אויוון, און
  • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: געצייג געשיר הארטווארג
  • דאס איז א אור אלטע וועג פון רייניגן קליידער און געשיר עס איז זייער זייער שארף, טראץ וואס עס איז דורכזיכטיג ווי איינפאכע וואסער, איז עס נאך אזוי שארף
  • פון איר גוף, און די פערטיליזאציע ווערט פראקטיצירט אין א קליינע גלאזערנע געשיר דער פראצעדור ווערט געטון צו העלפן פרויען מיט שוואנגערן פראבלעמען, צו קענען
  • דורך דעם ליאזנער רבין, ר שאול שמעון דייטש. דער מוזעאום פארמאגט פארשידענע געשיר און מטבעות פון דער צייט פון די משנה און גמרא. אויך פארמאגט ער פארשידענע
  • און טעסטן פ אר דער פ א בריקא ציע פון שטא ל און גלא ז ווייסווא רג, כולל געשיר ווא נט ציגלען, דעקא רא טיווע קונסט אביעקטן און בית הכסא ווארג טעכניש כולל
  • וואנט. מען נוצט א שאנק איינצושפייכלערן פארשידענע זאכן, למשל עסן, קליידער, געשיר ספרים אדער ביכער. געוויינטלעך האט א שאנק א טיר אדער עטליכע טיר אפשר
  • יולדת. אויך איינער וואס איז זיך מגייר דארף זיך טובל ן אין א מקוה. כלים געשיר בעשטעק, טעפ וואס א גוי האט געמאכט אדער וואס מען קויפט פון א גוי, טובל ט